Agencja PR: czym zajmują się specjaliści od public relations? Dziś to nie tylko PR!

08.12.2017 

Agencja PR z prawdziwego zdarzenia ma w dzisiejszych czasach coraz więcej pracy. Zainteresowanie działaniami z zakresu public relations stale rośnie, a ciągły rozwój nowych technologii wymaga od specjalistów PR systematycznego uzupełniania swojej wiedzy. Dziś nie wystarczy już tylko interesować się dziennikarstwem, socjologią, marketingiem czy reklamą. W zakres wiedzy specjalisty PR muszą dziś wchodzić również dziedziny takie jak informatyka, SEO, umiejętność pełnej analityki działań w Internecie, a także projektowanie stron internetowych. Wszystkie one stanowią bazę dla strategii nazywanej multichannel communication, czyli zaplanowanego programu komunikowania wieloma kanałami. Czym zatem tak naprawdę zajmują się dziś dobre agencje PR?


Spis treści:
Co to jest PR?
Kiedy powstało Public Relations?
Tradycyjne pojmowanie agencji PR – czy nadal aktualne?
Agencja Public Relations kiedyś i dziś.
Czym zajmuje się nowoczesna agencja PR?
W świecie komunikacji wielokanałowej – multichannel communication.
Tworzenie contentu jako główna metoda działania agencji PR.
Czy agencje PR się zmieniają?
Corporate Identity - kształtuj wizerunek swojej firmy na zewnątrz i wewnątrz.
Agencje PR a nowe media.
Dlaczego warto współpracować z agencją PR?

Co to jest PR i czym się zajmują agencje PR?

Agencje PR zajmują się relacjami publicznymi, a przynajmniej tak dosłownie moglibyśmy przetłumaczyć znaczenie terminu public relations kryjącego się pod skrótem PR. Zagłębiając się jednak w interpretację pojęcia, jakim jest PR zauważyć można, że określa ono wszelkie działania skierowane do określonych grup odbiorców, mające w delikatny, subtelny i nienachalny sposób przynieść danemu podmiotowi rozgłos oraz korzystnie wpłynąć na jego wizerunek wśród potencjalnych lub rzeczywistych klientów. Podmiotem korzystającym z usług firmy PR może być zarówno firma, jak również instytucja, a nawet osoba prywatna. PR jest zatem, w skrócie, działaniem mającym wpłynąć na utrzymywanie dobrych, pozytywnych relacji danej jednostki z otoczeniem. Choć w Polsce public relations jest dziedziną dość młodą, to już dziś nie sposób zliczyć oraz przedstawić jej wszystkich powstałych do tej pory definicji. Najtrafniej jednak określił te działania Instytut Public Relations w 1978 roku, tłumacząc w sposób zwięzły i prosty istotę zagadnienia:

„Praktyczne działania w public relations to planowy i nieustanny wysiłek, aby stworzyć i utrzymać dobrą reputację przedsiębiorstwa oraz wzajemne zrozumienie między instytucją a odbiorcami jej działań”.[1]

Choć ogólnie rzecz ujmując, działania z zakresu public relations mają dziś przed sobą ten sam cel, co kilkanaście lat temu, czyli zbudowanie pozytywnego wizerunku i stworzenie silnych relacji marki z odbiorcą, to jednak metody wykorzystywane do osiągnięcia tego celu znacznie się od siebie różni. Kiedyś stawiano przede wszystkim na prasę i tak zwane publicity, oznaczające po prostu położenie nacisku na rozgłos i uwidocznienie danej marki na rynku. Dziś natomiast działania budujące wizerunek firmy charakteryzują się niebywałą różnorodnością i niekiedy skomplikowaną procedurą wdrażania, wykorzystującą wiele dostępnych narzędzi i platform.

Kiedy powstały pierwsze agencje PR?

Dokładną datę powstania dziedziny jaką jest public relations oraz pierwszej agencji zajmującej się PR-em trudno precyzyjnie określić. Niektórzy twierdzą, że o początkach dziedziny można mówić już w starożytności, odkąd tylko ludzie zaczęli się ze sobą komunikować. Ta forma działań z zakresu public relations jednak na pewno nie była prowadzona świadomie. W Europie natomiast pierwsze wzmianki o działaniach, które można zaliczyć do public relations, pojawiły się w zakładach Alfreda Kruppa w Niemczech, gdzie pod koniec XIX wieku powstał pierwszy dział prasowy. Niektórzy jednak upatrują działań PR już w średniowiecznej „Kronice” spisywanej ręką działającego na zlecenie Kazimierza II Sprawiedliwego Wincentego Kadłubka, który przecież nie tylko spisywał dzieje Królestwa Polskiego, ale także w nadzwyczaj dobrym świetle ukazywał całą dynastię Piastów.

 Pierwsze agencje PR

Samo pojęcie public relations spopularyzowało się jednak dopiero w XX wieku, a za umowną cezurę powstania PR-u przyjmuje się moment, w którym Edward L. Bernays i Ivy Lee opisali i usystematyzowali techniki perswazji oraz rozpoczęli swoją działalność w zawodzie PR-owca w Stanach Zjednoczonych. W Europie pojęcie public relations pojawiło się dopiero po drugiej wojnie światowej, gdy wiele amerykańskich firm, które posiadały już u siebie odpowiednie działy zajmujące się PR-em, otworzyło swoje filie na starym kontynencie w związku z wprowadzaniem w życie planu Marshalla. Gdy w drugiej połowie XX wieku wiele krajów europejskich rozpoczynało dopiero jakiekolwiek działania związane z PR-em, w Ameryce czas ten był okresem szybkiego rozwoju tej dziedziny. W ciągu kilkunastu lat pojawiły się PR-owe magazyny, międzynarodowe agencje PR oraz możliwość studiowania dziedziny public relations na uniwersytetach i szkołach wyższych.

W Polsce branża PR powstała stosunkowo późno, bo dopiero w latach 90. XX wieku, gdy pojawiły się pierwsze agencje PR, a następnie – Polskie Stowarzyszenie Public Relations. W pierwszej fazie działalności agencje PR świadczyły głównie usługi doradcze. Na przełomie XX i XXI wieku to podejście musiało ulec kompleksowym zmianom, co było podyktowane zwiększeniem szybkości przepływu informacji na niespotykaną przedtem skalę. Dziś, gdy głównym polem działania agencji PR jest Internet, a komunikacja z oddalonymi o setki tysięcy kilometrów osobami jest wręcz niewiarygodnie prosta, coraz więcej PR-owców uczy się od specjalistów ze Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, w których public relations wykorzystywane jest już znacznie dłużej niż w Polsce. Również u nas powstały także specjalne kierunki studiów, na których zajęcia prowadzą specjaliści korzystający z podręczników największych sław w tej dziedzinie.

Czy tradycyjne pojmowanie zadań agencji PR jest nadal aktualne?

Przyjęło się, że podstawowym działaniem agencji PR jest kształtowanie pozytywnego wizerunku klientów w relacjach z mediami. Specjaliści do spraw PR, którzy pozostają w stałym kontakcie z dziennikarzami, stwarzają możliwości zamieszczania w mediach ważnych informacji z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu komunikat trafia do szeroko zakrojonej grupy odbiorców po niższych kosztach niż miałoby to miejsce na przykład w przypadku reklamy. Choć klasycznymi metodami komunikacji medialnej były dotychczas między innymi informacje prasowe, wywiady okolicznościowe, relacje telewizyjne czy programy radiowe, z momentem upowszechnienia się dostępu od Internetu to on stał się najważniejszym medium kształtującym wizerunki marek i pozwalającym na ich stały kontakt z klientem. Pomimo idących za tym zmian związanych z dostosowaniem metod z dziedziny PR do nowych sposobów rozpowszechniania informacji, główny cel agencji PR pozostaje ten sam. Jest nim kreowanie pozytywnego wizerunku danego podmiotu na rynku, zwiększanie jego rozpoznawalności i sprawianie, że jego produktami bądź usługami zainteresuje się szersza grupa potencjalnych klientów.

Podobnie jak dawniej, tradycyjne agencje PR często zajmują się również organizacją różnego typu wydarzeń, czyli tak zwanych eventów, dla swoich klientów. Wśród nich można wyróżnić spotkania prasowe i konferencje prasowe. Te pierwsze mają na celu przekazanie dziennikarzom ważnych informacji, a także nawiązanie nowych kontaktów. Na specjalne spotkania prasowe organizowane w formie śniadań zwykle zaprasza się ograniczoną liczbę dziennikarzy, kluczowych dla danej sytuacji. Podczas konferencji prasowej z kolei, wytypowane osoby przekazują mediom stosowne informacje, a dziennikarze mogą zadawać pytania dotyczące danej kwestii. PR-owcy nierzadko zajmują się też organizacją różnego typu imprez firmowych czy też spotkań integracyjnych.

W zakresie tradycyjnego PR-u wewnętrznego, wyróżnić można działania związane z komunikacją wewnętrzną oraz audytem komunikacyjnym. Komunikacja wewnętrzna to nic innego jak komunikacja pracownicza. Polega ona na zarządzaniu komunikacją w obrębie przedsiębiorstwa oraz pomiędzy pracownikami w celu budowania zaangażowania pracowników oraz wzmacniania ich motywacji do pracy. Audyt komunikacyjny polega na analizie efektowności działań komunikacyjnych danej organizacji, czyli najprościej rzecz ujmując na sprawdzeniu, czy określona wiadomość dotarła do wszystkich pracowników i czy została przez nich dobrze zrozumiana. Audyty komunikacyjne są badaniami pomagającymi zdefiniować i zlikwidować zatory komunikacyjne, czyli bariery, których dana informacja nie była w stanie przekroczyć, oraz błędy w poprawnym odczytywaniu znaczenia danej wiadomości czy informacji. Do metod przeprowadzenia audytu komunikacyjnego należą między innymi ankiety, sondaże czy wywiady z pracownikami.

Kolejnym obszarem zainteresowań tradycyjnego specjalisty do spraw PR jest monitoring mediów. Polega on na wyszukiwaniu określonych zagadnień w artykułach prasowych oraz w audycjach radiowych, telewizyjnych, a także w Internecie. Dzięki temu narzędziu, PR-owiec może poddać analizie dotychczasowe działania, a następne na bieżąco dopasowywać do potrzeb odbiorców. Dzięki monitoringowi mediów, specjaliści od public relations mogą m.in. analizować wizerunek firmy oraz jej konkurencji, śledzić tendencje rynkowe, oceniać skuteczność działań PR czy choćby planować media. Widzimy więc, że choć obowiązki specjalistów zatrudnionych w agencjach PR poszerzyły się znacznie ze względu na rozwój Internetu oraz związanych z nim sposobów kreowania wizerunku, główne cele PR-owców pozostają wciąż takie same.

Agencje PR kiedyś i dziś

Dawniej agencje PR były więc agencjami dialogu, które swoją działalność skupiały przede wszystkim na współpracy i wywieraniu wpływu na media, czyli prasę, radio i telewizję. Bez dostępu do Internetu ani telefonów komórkowych, zawieranie każdej pojedynczej umowy z klientem niemającym możliwości stawić się osobiście w biurze danej agencji trwało nawet do kilku godzin. Konieczne było bowiem połączenie się przez centralę, co nie tylko zajmowało mnóstwo czasu, lecz w dodatku – zwłaszcza w przypadku umów zagranicznych – wiązało się z wysokimi kosztami. Poza tym, każda agencja PR czy oddział firmy zajmujący się public relations musiał posiadać zajmujące wiele miejsca archiwum, w którym przechowywano wszystkie artykuły w postaci. wycinków z gazet. Dlatego też nadchodząca cyfryzacja nie tylko przyspieszyła i ułatwiła pracę, lecz również pomogła zmniejszyć powierzchnię potrzebną każdej firmie PR-owej na składowanie wycinków. Dziś wszystkie potrzebne materiały znajdują się bowiem na dyskach komputerów oraz w „chmurze”.

Obecnie, jako że Internet stanowi główne źródło informacji, działania podejmowane przez agencje PR przeniosły się do sieci. Dzisiejsze agencje public relations skupiają się jednak nie tylko na długofalowym budowaniu silnego wizerunku marki i zawieraniu umów z licznymi firmami, zlecającymi danej agencji pieczę nad stworzeniem jej wizerunku i tożsamości tak, aby wyróżniać się na rynku i dotrzeć do maksymalnie dużej liczby osób potencjalnie zainteresowanych jej produktami oraz usługami. Każdy specjalista od PR musi dziś także posiadać bogatą wiedzę oraz liczne umiejętności, z których najważniejszą jest chyba umiejętność kompleksowego obsługiwania programów analitycznych. Na ich podstawie określa się bowiem efekty osiągnięte przez dotychczasowe działania oraz planuje dalsze kroki, które doprowadzić mają do osiągnięcia z góry założonego celu. Tym celem jest jednak nie tylko zapewnienie firmie rozgłosu i zadbanie o jej dobry wizerunek na rynku, lecz również zwiększenie zasięgu kampanii prowadzonych zarówno online, jak i offline, oraz zwiększenie przychodów związane z szerszym dotarciem do grupy docelowej, dla której firma przeznacza swoje produkty i usługi. Jak zatem w związku z tym zmieniły się obowiązki specjalistów od PR w ciągu ostatnich dwudziestu lat i co muszą wiedzieć przedsiębiorcy oraz konsumenci, aby odnaleźć się w nowoczesnym świecie public relations?

Czym zajmuje się nowoczesna agencja PR?

Nowoczesna agencja PR zatrudnia obecnie nie tylko osoby specjalizujące się wyłącznie w public relations. Wśród jej pracowników znajdziemy bowiem również cały sztab specjalistów z licznych dziedzin należących do wielkiej rodziny nauk związanych z marketingiem internetowym. Tę zmianę można jednak również zinterpretować inaczej – rozwijająca się i idąca z duchem czasu agencja PR nadal zatrudnia dziś przede wszystkim wyszkolonych PR-owców, ale każdy z nich to swego rodzaju „człowiek-orkiestra”, posiadający szeroką wiedzę dotyczącą nie tylko PR, lecz również licznych kwestii związanych z marketingiem online. Niezależnie od tego, którą definicję uznamy za trafniejszą, wraz z rozwojem mediów, a przede wszystkim wraz z upowszechnieniem się dostępu do Internetu zakres obowiązków przeciętnego pracownika agencji PR znacząco wzrósł. Elementów, które weszły w kompetencje specjalistów od public relations jest bardzo wiele. Działają oni bowiem na wielu płaszczyznach zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w Internecie, a wszystkie ich działania na obu tych platformach muszą być spójne i prowadzić do jednego wyznaczonego celu, jakim jest dbanie o wizerunek firmy, instytucji czy osoby na rynku oraz budowanie trwałej więzi z potencjalnymi klientami.

 Nowoczesna agencja PR

Skąd takie zapotrzebowanie? W dzisiejszych czasach do kompetencji agencji PR należy już bowiem nie tylko kontakt z mediami, komunikacja wewnętrzna, organizacja konferencji czy pisanie komunikatów prasowych. W zakres ich obowiązków weszło również wszystko to, czym zajmują się dziś agencje reklamy i marketingu online. Wynika to ze zmieniających się trendów i technologii, oraz zapotrzebowania firm na komunikację wielokanałową, znaną też pod angielskim pojęciem multichannel communication. Czym jest ta tajemniczo brzmiąca metoda i jak wykorzystuje się ją w budowaniu pozytywnego wizerunku marki?

W świecie komunikacji multichannel – jak agencje PR wykorzystują komunikację wielokanałową?

Stosowana obecnie przez większość agencji PR strategia znana pod nazwą multichannel communication zakłada, że przedsiębiorca powinien wychodzić na spotkanie swoim potencjalnym klientom wszędzie tam, gdzie są oni obecni. W dobie powszechnego dostępu do Internetu nie wystarczy zatem być do dyspozycji stacjonarnych biurach czy siedzibach offline. Konieczna jest także obecność danej marki w Internecie oraz posiadanie przez nią odpowiednio zaprojektowanej i regularnie aktualizowanej strony internetowej, a także profilu na portalach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. Już nie tylko dla młodych ludzi, lecz również dla osób dojrzałych prawdziwe jest bowiem hasło „jeśli nie ma czegoś w Internecie, to znaczy, że to nie istnieje”. Każdy przedsiębiorca powinien zatem postawić na kontakt z klientem zarówno offline, jak i przez różne media oferowane dziś w świecie online.

Najważniejsze jest jednak to, aby przy stosowaniu metody multichannel communication zachować maksymalną spójność informacji i komunikatów przesyłanych przez każdy z kanałów, z którego korzystamy w celu utrzymania kontaktu z klientem. Komunikaty, jakie wysyłamy w kampaniach offline, postach w mediach społecznościowych czy tekstach publikowanych na firmowym blogu, muszą być dopasowane do specyfiki każdego z tych miejsc, lecz równocześnie powinny nieść spójny przekaz, dający wrażenie przemyślanej i zaplanowanej strategii marki, która jest taka sama niezależnie od kanału sprzedaży czy komunikacji z klientem. W zakres komunikacji multichannel wchodzą jednak nie tylko działania na portalach społecznościowych, ale również wysyłka mailingu, tworzenie płatnych kampanii AdWords oraz innych typów reklam natywnych czy koordynowanie tworzenia dostosowanych do współczesnych wymagań stron internetowych. Jednym z przykładów zastosowania komunikacji multichannel jest kreowanie wizerunku marki z pomocą influencerów, czyli znanych osób mających wpływ na decyzje szerokiego grona osób. Influencer nie musi być celebrytą, znanym sportowcem ani popularnym modelem. Często mianem tym określa się także osoby posiadające często odwiedzanego bloga lub obserwowane przez rzesze fanów konto w serwisach społecznościowych takich jak Snapchat czy Instagram. Osoba taka może bowiem stać się medium przekazującym swoim fanom i obserwatorom informacje o nowych produktach określonej marki i ich zaletach, a jednocześnie pozwala zbudować silniejszą relację pomiędzy marką, reprezentowaną przez „kogoś takiego jak ja” lub „kogoś kim chciałbym być”, a nie przez kolejną anonimową osobę występującą w sztampowej reklamie. Istotne jest tu jednak dokładne przemyślenie i stworzenie wraz z wybranym influencerem kreacji, która będzie spójna z wizerunkiem i marki, i internetowego twórcy, a dodatkowo wpłynie pozytywnie na pozycjonowanie strony klienta.

Agencja PR weźmie też na swoje barki opracowanie całej identyfikacji wizualnej danej marki od zera, zaczynając od logo, a kończąc na oficjalnej szacie graficznej, kolorystyce, materiałach reklamowych i tagline. Będzie działać w miarę potrzeby i zależnie od indywidualnych potrzeb klienta zarówno w zakresie reklamy tradycyjnej, projektując bilbordy i plakaty oraz zajmując się spotami przeznaczonymi do radia i telewizji, jak i wykorzystując najnowsze możliwości reklamowe w Internecie. W multichannel communication agencje PR łączą zatem dwie szkoły marketingu – marketing online i marketing offline. Dzięki temu klienci agencji mogą mieć pewność, że reklama ich firmy dotrze z odpowiednim przekazem do konkretnej grupy odbiorców dzięki wykorzystaniu właściwego medium.

Tworzenie contentu jako główna metoda działania agencji PR

Agencje PR od zawsze zatrudniały specjalistów zajmujących się pisaniem – artykułów, scenariuszy reklam, a nawet krótkich haseł reklamowych. Choć ten aspekt absolutnie się nie zmienił, w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco ewoluowały potrzeby konsumentów, a wraz z nimi forma i styl pisania wykorzystywany w dziedzinie public relations. Nawet tradycyjne komunikaty prasowe dzisiaj muszą być znacznie ciekawsze niż niegdyś, aby w ogóle przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów, oraz zbudowane tak, aby mieć szansę przebić się w gąszczu licznych tekstów reklamowych. Dodatkowo znacznie wzrosło zapotrzebowanie na krótkie teksty przeznaczone do publikacji w mediach społecznościowych, w formie chwytliwych haseł i nawoływania do działania, czyli angielskie call to action, mające zachęcić klienta do podjęcia akcji takiej jak zakup produktu lub podjęcie kontaktu z firmą. Coraz większe jest również zapotrzebowanie na opisy produktów przeznaczone na strony internetowe, jak również odpowiednio skonstruowane teksty na strony, które stworzą tzw. content,który pomaga w pozycjonowaniu. Pisanie tekstów na strony jest obecnie podporządkowane SEO, czyli ściśle określonym zasadom, których należy się trzymać, aby tekst był wartościowy dla wyszukiwarek i wybił stronę na jak najwyższą pozycję.

Content w agencji PR

Podczas tworzenia contentu specjaliści od public relations mają także na uwadze trendy, dzięki którym tekst będzie o wiele bardziej „klikalny”, czyli chętniej otwierany przez użytkowników Internetu. Wykorzystuje się tu techniki odwołujące się do pojęć takich jak viral content albo nawet clickbait. Viral content lub po prostu viral to taka reklama, która wywołuje na tyle silne emocje u swoich odbiorców, żechcą się oni nią podzielić ze znajomymi. Udostępniany przez internautów spot w krótkim czasie staje się tak popularny, że możemy właściwie uznać, iż zapoznali się z nim wszyscy odbiorcy, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani produktami reklamowanej marki. Tego typu reklama zwykle bazuje nie tylko na emocjach, ale również na niemniej istotnym elemencie zaskoczenia oraz niezbyt nachalnym, lecz widocznym marketingu produktów bądź usług danej marki, które jednak są tylko tłem dla przedstawionej w spocie sytuacji. Clickbaitem nazywamy natomiast tworzenie haseł na tyle zachęcających, aby każdy chciał w nie kliknąć. Granica pomiędzy dobrym clickbaitem a znanymi hasłami prowadzącymi do niekoniecznie bezpiecznych stron w rodzaju „schudła 10 kg w dwa dni dzięki...” jest jednak cienka. Wykorzystuje się tu często techniki takie jak niezdradzenie zakończenia zdania (widoczne zresztą również w powyższym złym przykładzie) oraz odwołanie się do kwestii interesujących dla szerokiego grona odbiorców. Najważniejsze jest po prostu stworzenie nagłówka, który będzie nieoczywisty, lecz intrygujący – co może być o wiele trudniejsze, niż się wydaje.

Tworzony dziś content powinien być również przyjemny i łatwy w odbiorze, czemu swoją popularność zawdzięcza między innymi storytelling, czyli metoda marketingu oparta na opowiadaniu interesujących historii. Ważna jest również odpowiednia kompozycja tekstu, wykorzystywana między innymi w newsletterach, oraz korzystanie z trików, które wpłyną pozytywnie na otwieralność wiadomości reklamowych oraz podjęcie konkretnego działania, którym może być na przykład skorzystanie z zawartej w newsletterze zniżki czy promocji bądź wzięcie udziału w konkursie.

Czy Agencje PR się zmieniają?

W miarę rozwoju agencji PR związanego z dynamicznym wzrostem znaczenia sprzedaży towarów i usług przez Internet, powoli zaciera się granica między agencją public relations a agencjami specjalizującymi się w marketingu online. Jak już wspomnieliśmy, dobra agencja PR zajmuje się dziś bowiem nie tylko dbaniem o rozpoznawalność danej firmy, instytucji czy osoby, lecz również wszystkimi procesami związanymi z kreowaniem wizerunku zarówno offline, jak i online. Do realizacji swojej podstawowej misji, czyli kreowania wizerunku, specjaliści od PR wykorzystują dziś wszystkie dostępne techniki, również te, które pojawiły się na rynku jako metody prowadzenia internetowego marketingu. Od agencji PR nie będziemy więc wymagali wyłącznie tworzenia rozgłosu, zwiększającego rozpoznawalność danej marki czy tworzenia więzi z potencjalnym klientem dzięki dobrze napisanym reklamom, które trafiają w gusta grupy docelowej. Obecnie oczekujemy również działań obejmujących badanie ruchu na naszej stronie internetowej, sprawdzenie które z postów zamieszczonych w mediach społecznościowych zyskały największą popularność i dostosowanie kolejnych informacji do wyciągniętych z tego wniosków, a przede wszystkim wykreowanie spójnego obrazu marki niezależnie od kanału kontaktu z klientem.

Zmiany w agencji PR

Aby jednak poprawnie odróżnić marketing od PR, musimy zdać sobie sprawę z faktu, że pierwszy z nich zajmuje się wyłącznie relacjami pomiędzy firmą a potencjalnym klientem. W zakres zainteresowania PR wchodzą natomiast również relacje pomiędzy firmą a jej pracownikami, potencjalnymi inwestorami, samorządami, mediami oraz ogólnie pojętym społeczeństwem. Ponadto podczas gdy marketing zajmuje się przede wszystkim identyfikacją potrzeb klientów i zaspokajaniem ich za odpowiednio określoną cenę, PR skupia się raczej na budowaniu długotrwałych dobrych relacji firmy z szeroko pojętym otoczeniem. Choć ich cele mogą się na siebie nakładać, a marketing i PR mogą z pewnością skutecznie działać w tandemie, są to jednak dwie oddzielne dziedziny zajmujące się zarządzaniem marką.

Corporate identity - kształtuj wizerunek swojej firmy na zewnątrz i wewnątrz dzięki agencjom PR

Ważnym elementem pracy osoby zatrudnionej w agencji PR jest tworzenie tak zwanej corporate identity, czyli systemu elementów pozwalających zaznaczyć odmienność danej marki od innych marek obecnych na rynku. Termin ten jest niestety często mylony z visual identity, czyli z identyfikacją wizualną danej marki czy organizacji. Pomyłka ta jest o tyle istotna, że identyfikacja wizualna to tylko jedna z wielu dziedzin wchodzących w skład corporate identity. CI jest bowiem kompleksowym systemem zajmującym się projektowaniem tożsamości marki, na którą składają się nie tylko elementy związane z rozpoznawalną szatą graficzną, lecz również z aspektami takimi jak filozofia biznesowa czy wykorzystywane przez daną firmę strategie marketingowe. Wizerunek firmy to bowiem nie tylko elementy graficzne, takie jak loga, logotypy zaprojektowany specjalnie na potrzeby danej marki, krój lub kolorystyka czcionki czy wygląd opakowań produktów. O tożsamości firmy świadczą także elementy werbalne, czyli nazwa, slogany marketingowe i reklamowe oraz wykorzystywane w mediach online i offline teksty takie jak artykuły prasowe czy wpisy w mediach społecznościowych. Istotne są tu także związane z komunikacją werbalną i komunikacją wizualną strategie marketingowe i rynkowe wykorzystywane przez firmę.

Dzięki poprawnemu wykorzystaniu strategii związanych z corporate identity w tworzeniu tożsamości naszej marki możemy zakomunikować klientowi, jakimi wartościami kieruje się firma, z jakiej filozofii czerpie i co wyróżnia ją spośród setek obecnych na rynku firm działających w tej samej branży. Dobra agencja PR jest w stanie zaoferować nam przeprowadzenie pełnego procesu związanego z wykorzystaniem corporate identity w naszej firmie, co pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku i będzie miało znaczący wpływ na wzrost zainteresowania klientów produktami sygnowanymi logotypem i czcionką naszej firmy.

Agencje Public Relations a nowe media i nowi liderzy opinii publicznej, czyli jak się wybić w social mediach?

Czy więc Agencje PR bardzo się zmieniły? W tej części artykułu możemy już śmiało powiedzieć, że nie. Zmienił się tylko nacisk na poszczególne kanały komunikacji. Najpopularniejsze kiedyś sposoby dotarcia do potencjalnych klientów, czyli prasa, radio i telewizja, są coraz widoczniej wypierane przez Internet, a szczególnie social media, czyli media społecznościowe. Te ostatnie stały się bowiem swoistego rodzaju gatekeeperem, czyli punktem, w którym każda informacja jest filtrowana i zatrzymywana, jeśli nie jest wystarczająco interesująca. Przez media społecznościowe przedostają się bowiem tylko najciekawsze newsy, udostępniane bądź komentowane przez kolejnych użytkowników. Współcześni PR-owcy muszą już więc nie tylko zaciekawić komunikatem przedstawicieli tradycyjnie rozumianych mediów, lecz również szeroką gamę uczestników internetowych mediów społecznościowych. W dzisiejszych czasach autorytetami w oczach opinii publicznej stają się w coraz większej mierze gwiazdy Internetu takie jak blogerzy, instagramerzy czy youtuberzy, a co za tym idzie z nimi również trzeba pozostawać w dobrych relacjach.

Jak już zauważyliśmy, główna aktywność współczesnych agencji PR przesunęła się zatem ze sfery offline do online, co wymaga od nich dużo większej szybkości reakcji i spójnego łączenia wielu rozdrobnionych kanałów na różnych mediach społecznościowych czy stronach internetowych z tradycyjnym marketingiem poza Internetem. Nadal jednak głównym celem działań każdej agencji PR jest przede wszystkim realizowanie celów wizerunkowych.

Social media w agencji PR

Dlaczego warto współpracować z agencją PR?

Dobra agencja PR pomoże nam dziś nie tylko utrzymać dobre relacje z klientami poprzez wychodzeniu naprzeciw ich potrzebom. PR-owcy pomogą nam także zadbać o jednolitą tożsamość firmy, dzięki której nasza marka stanie się rozpoznawalna na rynku na i zyska renomę związaną z wyróżniającymi się hasłami czy sloganami marketingowymi i reklamowymi. Dodatkowo będziemy mogli umiejętnie poinformować klientów o wszystkich przeprowadzanych przez nas akcjach, niezależnie od tego, czy będą to promocje i przeceny, czy może akcje mające na celu poprawę wizerunku firmy, takie jak choćby angażowanie się w różnego rodzaju działania związane z ochroną środowiska czy propagowaniem określonych postaw życiowych. Dobry PR-owiec podpowie nam również, jakich narzędzi użyć, aby osiągnięcie zamierzonego celu było jak najbardziej efektowne i aby rezultaty działań można było zobaczyć w jak najkrótszym czasie. Musimy jednak pamiętać, że czas jest zwykle najtrudniejszym przeciwnikiem w realizowaniu strategii, a wdrażanie działań z zakresu public relations jest zwykle procesem długotrwałym. Efekty pracy dobrego PR-owca daje się jednak zauważać jeszcze przez bardzo długi czas od momentu zakończenia danego projektu.

Public relations to niezwykle szeroka dziedzina, wymagająca od swoich adeptów wiedzy nie tylko na temat samego PR ale także psychologii społecznej i psychologii sprzedaży, jak również znajomości sposobów działania komputerów, Internetu i mechanizmów SEO. Dziś PR-owiec to przede wszystkim człowiek wszechstronny, kreatywny i otwarty na nowości. Przy prowadzeniu własnej działalności warto zatem zasięgnąć opinii specjalistów PR, którzy patrzą szerzej i wiedzą więcej. Dzięki ich pracy nasza firma stanie się o wiele bardziej rozpoznawalna, a przez to również popularniejsza wśród potencjalnych klientów. Pozwoli nam to nie tylko na zwiększenie dochodów związane z większym popytem na nasze towary, lecz również na ciągły rozwój, w który będziemy mogli zainwestować dodatkowe przychody związane z zastosowaniem nowych strategii marketingowych i PR-owych.

[1] S.Black, Public relations, Oficyna Ekonomiczna, 2003, s. 15.

powrót

Public relations i komunikacja są dyscyplinami jakościowymi mającymi miejsce w każdym procesie życia i działania firm. Podążając za tym modelem chcemy patrzeć szerzej na public relations i dostarczać naszym klientom nowoczesnych rozwiązań, które stanowią o przewadze konkurencyjnej na rynku.

Agencja PR E.C.H.O. COMMUNICATIONS

ul. Przyjaźni 66 lok. 5
53-030 Wrocław
+48 601 55 26 76 biuro@echoPR.pl


Copyright 2014 © E.C.H.O. COMMUNICATIONS / PR Agency